WE ARE DATA MIRROR CUBE IN WENEN

Hoe wordt AI geladen met emotionele data?

 

In het publieke debat spelen het meten en opslaan van persoonlijke gegevens (data) en de daaruit voortkomende vragen over veiligheid en privacy een steeds grotere rol. Dit onderwerp wordt in de nabije toekomst alleen maar belangrijker aangezien er steeds meer en betere techniek ontwikkeld wordt om onze persoonlijke data te meten en te gebruiken. De WE ARE DATA MIRROR CUBE is de nieuwe versie van de Mirror Room die in 2016 werd gelanceerd en inmiddels op vele festivals, congressen en evenementen heeft gestaan en daar circa 7.000 bezoekers heeft verwelkomd . De CUBE is speciaal ontwikkeld voor binnenlocaties en geschikt om langere tijd zelfstandig tentoongesteld te worden.

Van 17 december 2020 tot november 2022 bevindt de MIRROR CUBE zich in het Technisches Museum in Wenen. De tentoonstelling "Kunstmatige Intelligentie?" geeft bezoekers een transparante, reflectieve kijk op de utopieën en hysterie rondom mensachtige robots en kunstmatige intelligentie. De tentoonstelling presenteert de huidige technologische ontwikkelingen en wil laten zien wat er wordt onderzocht met welke doelen, welke maatschappelijke effecten te verwachten zijn van de resultaten en wat er feitelijk achter trendzinnen als 'machine learning', 'algoritme' of 'autonome systemen' schuilgaat. De WE ARE DATA MIRROR CUBE is op uitnodiging van Tinker Imagineers onderdeel van deze tentoonstelling, die zij in opdracht van het museum gecureerd en ontworpen hebben.

De MIRROR CUBE draagt bij aan een dieper bewustzijn van wat er aan persoonlijke gegevens kan worden geregistreerd en wat dit voor ieder van ons betekent. Door het zelf te ervaren en te voelen, kun je de impact van de (nieuwe) technologieën om ons heen beter begrijpen. De ervaring in de MIRROR CUBE richt zich op fysieke en emotionele informatie die je als mens altijd afgeeft, of je dat nu wilt en weet of niet. WE ARE DATA.

 

Locatie: Mariahilfer Str. 212 , 1140 Vienna

Openingstijden: Maandag - Vrijdag 09:00 – 18:00, Weekend  en feestdagen 10:00 – 18:00