PARTNERS

MET WIE WERKEN WE SAMEN?

 

WE ARE DATA is een samenwerking van bijzondere professionals, toegewijde partners en een adviserende raad. Het project is tot stand gekomen met steun van een aantal fondsen. Alle betrokkenen worden hier voorgesteld.


ad_logo_Stichting Autres Directions

Producent, organisatie, administratie

Autres Directions gelooft dat samenwerking tussen verschillende disciplines leidt tot kruisbestuivingen die een meerwaarde geven aan de oorspronkelijke ideeën. De stichting richt zich op projecten op het snijvlak tussen toegepaste kunst en journalistiek met een maatschappelijke betrokkenheid en streven naar het bereik van een groot en divers publiek.

> www.autresdirections.nl


vpro-rgb_blue_posVPRO en VPRO Medialab

Mediapartner en opschaling WE ARE DATA naar groot publiek

VPRO Digitaal begon in 1994 als de eerste internetafdeling van een publieke omroep in Nederland. VPRO Digitaal heeft zich altijd gericht op innovatieve, inhoudelijke projecten en binnen de VPRO is er traditioneel veel aandacht voor design. Het VPRO MediaLab heeft in april 2015 haar deuren geopend op het STRIJP-S terrein in Eindhoven. Dit laboratorium dient om sneller inzicht te krijgen in de nieuwste manieren waarop media worden gemaakt en genuttigd. VPRO heeft WE ARE DATA geselecteerd als een van de projecten waar het MediaLab mee gaat starten en we werken samen aan het ontwikkelen van een medium om een groot publiek bekend te maken met het thema data en privacy.

> digitaal.vpro.nl / www.vpro.nl/medialab


baltanlab_logo_alt_centeredblack-crop-u415Baltan Laboratories

Randprogrammering Hack The Body

Baltan Laboratories brengt mensen en organisaties bijeen om vrij experiment te initiëren en promoten. Hun aanpak is interdisciplinair en beweegt zich op het snijvlak van kunst, technologie en wetenschap. In samenwerking met de Design Academy Eindhoven en HIVOS ontwikkelt Baltan het ‘Age of Wonderland’ programma waarin experts, studenten en activisten zich bezig houden met urgente maatschappelijke thema’s (thema 2016 Big Data). Tevens hebben zij een meerjarig programma ‘Hack the Body’ waar WE ARE DATA onderdeel van uitmaakt.

> www.baltanlaboratories.org


Rathenau Instituut

Randprogrammering

Dit instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doen zij onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceren zij over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseren zij debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. In het kader van WE ARE DATA levert Rathenau sprekers voor lezingen en debatten, te beginnen tijdens Europe By People.

> www.rathenau.nl


Pakhuis De Zwijger

Randprogrammering

Hét onafhankelijke platform van en voor de stad Amsterdam en haar inwoners. Tevens mede-intendant van Europe By People, het officiële cultuurprogramma tijdens het Nederlands Voorzitterschap van de EU. Gedurende dit voorzitterschap ontwikkelen we in samenwerking met De Zwijger het WE ARE DATA programma. Tevens wordt de MIRROR ROOM op hun FabCity Campus gelanceerd in april 2016.

> www.dezwijger.nl


Considerati

Juridisch adviseur

Considerati is de privacy-specialist van Nederland en het enige adviesbureau dat volledig gespecialiseerd is in juridisch advies en beleidsadvies voor ICT en nieuwe media. Hun kernspecialismen zijn privacy, cybersecurity, copyright, ISP-aansprakelijkheid, e-commerce en de introductie van nieuwe technologieën. Zij zorgen dat de WE ARE DATA MIRROR ROOM aan de vereiste regels van de Wet op de Persoonsgegevens voldoet.

www.considerati.com


Acapela Group

Spraak technologie

Acapela ontwikkelt spraak technologie waarmee teksten kunnen worden uitgesproken door authentieke stemmen.
Inmiddels zijn er al 100 verschillende stemmen ontwikkeld in 34 verschillende talen. Hiermee zijn de mogelijkheden groot om machines op een natuurlijke en aangename manier met ons te laten communiceren.

www.acapela-group.com

Raad van advies


Hans de Zwart

Bits of Freedom

Bits of Freedom is een invloedrijke burgerrechtenbeweging. We zorgen dat overheid en bedrijfsleven slecht beleid terugdraaien en goed beleid invoeren.


Prof. dr. Huib de Ridder

TU Delft

Leerstoel Informational Ergonomics, Vice-hoofd faculteit Industrial Design, Hoofd afdeling Human Information Communication Design en Coördinator User Experience programma.


Prof. dr. Mireille Hildebrandt

Radboud Universiteit Nijmegen en Vrije Universiteit Brussel

Leerstoel Smart Environments, Data Protection and the Rule of Law en Research Professor Interfacing Law and Technology. Auteur van het boek ‘Smart Technologies and the End(s) of Law’.


Leon Ramakers

MOJO

Oprichter en voormalig directeur van MOJO Concerts. MOJO organiseert jaarlijks zo’n tweehonderd concerten en festivals, die goed zijn voor ruim één miljoen bezoekers.